Privacybeleid

Beleid inzake gegevensbescherming en toestemming voor het gebruik van gegevens

Gegevensbescherming is een kwestie van vertrouwen en uw vertrouwen is voor ons essentieel. Om ervoor te zorgen dat u zich veilig voelt wanneer u naar onze site komt, houden wij ons strikt aan de wetten bij de behandeling van uw persoonlijke gegevens. Hier willen wij u informeren over het verzamelen en gebruiken van uw gegevens. Het volgende beleid inzake gegevensbescherming vertelt u welke gegevens op onze website worden verzameld, welke gegevens op welke manier worden verwerkt en gebruikt en met wie u contact kunt opnemen als u hierover vragen hebt.

  1. Bevoegde instantie en rechten van de betrokkene

De bevoegde instantie voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens in de zin van de Belgische Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens is BokashiCompost by BeGoood, Stefania CAO (hierna: BeGoood). U kunt contact opnemen met BeGoood als bevoegde instantie op het volgende adres
– Per post: BeGoood, 75 Toeristenlaan B-1150 Brussel, België.
– Per telefoon: +32 (0)475 291861
– Per e-mail: hello@bokashicompost.be

U kunt te allen tijde en kosteloos nagaan welke gegevens wij hebben opgeslagen en verzoeken deze te corrigeren, af te schermen of te wissen. Neem hiervoor contact met ons op via bovenstaande gegevens.

Als u bezwaar wilt maken tegen het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw gegevens of een deel daarvan door BeGoood in overeenstemming met dit gegevensbeschermingsbeleid, kunt u uw bezwaar per e-mail of per post sturen naar bovenstaande contactgegevens.

  1. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn concrete of persoonlijke gegevens betreffende een bepaalde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer, adres en alle basisgegevens die u verstrekt wanneer u zich registreert en een klantenrekening aanmaakt.

2.1 Klantrekening

Voor alle klanten die zich met de functie “Mijn account” registreren, creëren wij een klantenaccount, d.w.z. directe toegang tot de bij ons opgeslagen stamgegevens, beschermd door een wachtwoord. U kunt met name de gegevens met betrekking tot vroegere, lopende of onlangs verzonden bestellingen raadplegen of uw persoonlijke gegevens en nieuwsbrief beheren.

2.1.1 Een klantenrekening aanmaken

De volgende informatie is vereist om een klantenaccount aan te maken (verplichte informatie):
– uw e-mailadres
– uw wachtwoord
– uw voornaam
– uw naam

U hoeft alleen uw factuur- en afleveradres in te vullen als u een bestelling plaatst. Om uw bestelling te verwerken hebben wij uw juiste naam, adres en betalingsgegevens nodig. Wij hebben uw e-mailadres nodig om de ontvangst van uw bestelling en verzending te bevestigen en om in het algemeen met u te communiceren. Bovendien gebruiken wij uw e-mailadres voor identificatiedoeleinden (als login-ID) wanneer u inlogt op uw klantenrekening.

2.1 Gebruik van de klantenrekening

U kunt uw BeGoood klantaccount gebruiken om in te loggen op de BokashiCompost of BeGoood online shop.

Als u niet uitlogt uit uw klantenaccount, blijft u automatisch ingelogd. Met deze functie kunt u sommige van onze diensten gebruiken zonder opnieuw in te loggen op uw klantenaccount.

2.2 Verzameling, verwerking en gebruik van uw persoonsgegevens

Wij verzamelen, bewaren en verwerken uw gegevens voor het gehele aankoopproces, inclusief eventuele latere garanties, voor onze diensten, technische administratie, voor onze eigen marketingdoeleinden en ter bestrijding van criminaliteit en fraude. Uw persoonlijke gegevens worden alleen aan derden doorgegeven indien dit wettelijk is toegestaan, onder meer voor de uitvoering van contracten, facturering, marketingdoeleinden of indien u hiermee eerder heeft ingestemd. In het kader van de uitvoering van de bestelling ontvangen de door ons gebruikte dienstverleners (bijv. vervoerder, logistieke dienstverleners, banken) van ons bijvoorbeeld de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de bestelling en het contract. Onze dienstverleners mogen de aldus doorgegeven gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van hun taken.

2.3 Gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden

Naast de verwerking van uw gegevens voor het winkelproces op BokashiCompost, gebruiken wij uw gegevens ook voor de volgende doeleinden: om uw winkelervaring voortdurend te verbeteren, om deze gebruiksvriendelijker en persoonlijker te maken, om met u te communiceren over uw bestellingen, specifieke producten of marketingacties, en om producten of diensten voor te stellen die voor u interessant kunnen zijn.

Hiervoor gebruiken wij informatie waarover wij beschikken, zoals e-mailbevestigingen, informatie over het apparaat dat u gebruikt, uw verbinding met het internet, het besturingssysteem en platform, de datum en het tijdstip waarop u de site hebt bezocht, de producten die u hebt bekeken, en informatie die u naar ons hebt verzonden (met inbegrip van informatie die automatisch is verzonden of gegenereerd). We gebruiken ook uw bestelgeschiedenis.

U kunt zich te allen tijde geheel of gedeeltelijk verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden, zonder dat u daarvoor andere kosten betaalt dan de transmissiekosten tegen de basistarieven. Een kennisgeving in tekstvorm aan de in lid 1 genoemde contactgegevens volstaat.

2.3.1 Nieuwsbrief

Voor het versturen van de nieuwsbrief gebruiken wij het door u opgegeven e-mailadres en daarvoor hebben wij u, als houder van het e-mailadres, nodig om uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief te bevestigen.

Indien u in de toekomst geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde afmelden, zonder dat u andere kosten betaalt dan de verzendingskosten tegen de basistarieven. Een kennisgeving in tekstvorm aan de in lid 1 genoemde contactgegevens volstaat. Natuurlijk vindt u in elke nieuwsbrief een link om u af te melden.

2.3.2 Bannering

Wij gebruiken de tijdens uw bezoek verzamelde gegevens ook om reclamebanners weer te geven. Dit zijn advertenties die wij activeren op sites van derden. Dit gebeurt meestal via cookies of pixels. Wij willen ons reclameaanbod praktischer en interessanter maken. Daarom bevatten de banners die u ziet voornamelijk producten die u al op onze site hebt bekeken of producten die identiek zijn aan de producten die u hebt bekeken (retargeting). Wij werken alleen met gepseudonimiseerde gegevens in het kader van bannerreclame; informatie in platte tekst over u (bijvoorbeeld uw naam of e-mailadres) wordt niet in cookies opgeslagen.

Meer informatie over cookies, pixels en retargeting is te vinden in de punten 4 en 7 van dit gegevensbeschermingsbeleid.

  1. Cookies

U hoeft geen cookies te accepteren om onze site te bezoeken. Houd er echter rekening mee dat de werking van onze site en diensten wordt beperkt als u ons niet toestaat cookies te plaatsen.

3.1. Wat zijn koekjes?

Cookies zijn kleine bestanden die op uw gegevensdrager worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens opslaan om uitwisselingen met ons systeem via uw browser mogelijk te maken. In principe wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten cookies: sessiecookies, die worden gewist zodra u uw browser afsluit, en tijdelijke/permanente cookies, die voor langere tijd of permanent op uw gegevensdrager worden opgeslagen. Dankzij deze registratie kunnen wij onze website en onze aanbiedingen daarop afstemmen en uw gebruik vergemakkelijken door bijvoorbeeld bepaalde gegevens op te slaan, zodat u deze niet steeds opnieuw hoeft in te voeren.

3.2. Welke cookies worden gebruikt?

De meeste van de door ons gebruikte cookies worden automatisch van uw harde schijf verwijderd wanneer u uw browser afsluit (einde van de sessie, vandaar sessiecookies). Sessiecookies worden bijvoorbeeld gebruikt om u de winkelwagenfunctie op verschillende pagina’s aan te bieden. Daarnaast gebruiken we ook cookies op uw harde schijf. Bij uw volgende bezoek wordt u automatisch herkend, samen met uw favoriete invoer en instellingen. Deze tijdelijke en permanente cookies (van een maand tot 10 jaar) worden op uw harde schijf opgeslagen en worden na de ingestelde periode automatisch verwijderd. Deze cookies worden gebruikt om onze site gastvrijer, efficiënter en veiliger te maken. Met deze bestanden kan bijvoorbeeld informatie worden getoond die specifiek betrekking heeft op uw interesses. Cookies worden uitsluitend gebruikt om ons aanbod aan te passen aan de wensen van onze klanten en om uw bezoek aan onze website zo comfortabel mogelijk te maken.

3.3. Welke gegevens worden in de cookies opgeslagen?

In de gebruikte cookies worden alleen pseudonieme gegevens opgeslagen. Wanneer de cookie wordt geactiveerd, krijgt hij een identificatienummer toegewezen en worden uw persoonsgegevens niet aan dit identificatienummer gekoppeld. Uw naam, IP-adres of soortgelijke gegevens waarmee de cookie rechtstreeks aan u zou kunnen worden toegewezen, worden niet in de cookie geplaatst. Op basis van cookietechnologie ontvangen wij alleen gepseudonimiseerde informatie, bijvoorbeeld welke pagina’s van onze shop u hebt bezocht, welke producten u hebt bekeken, enz.

3.4. Wat is Onsite Targeting?

Op basis van cookie-technologie worden op de pagina’s van de website gegevens verzameld om onze reclame en het gehele online-aanbod te optimaliseren. Deze gegevens worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren, maar alleen om een gepseudonimiseerde analyse van het gebruik van de site uit te voeren. Met deze technologie kunnen wij u reclame en/of speciale aanbiedingen en diensten presenteren waarvan de inhoud afhankelijk is van informatie die is verkregen uit clickstreamanalyse (bijvoorbeeld reclame op basis van het feit dat de afgelopen dagen alleen lichaamsverzorgingsproducten zijn bekeken). Ons doel is ons aanbod zo gastvrij mogelijk te maken en u reclame voor te stellen die aansluit bij uw interesses.

3.5. Zijn er ook cookies van andere leveranciers (third party cookies)?

Wij maken gebruik van een aantal reclamepartners die ons helpen het internetaanbod en de website interessanter te maken. Cookies van partnerbedrijven worden ook op uw harde schijf opgeslagen wanneer u onze site bezoekt. Dit zijn tijdelijke/permanente cookies die na de vastgestelde periode automatisch worden verwijderd. Deze tijdelijke en permanente cookies (14 dagen tot 10 jaar) worden opgeslagen op uw harde schijf en worden na de ingestelde periode automatisch verwijderd. Zelfs de cookies van onze partnerbedrijven bevatten slechts gepseudonimiseerde gegevens en zijn in de meeste gevallen zelfs anoniem. Bijvoorbeeld gegevens over welke producten u hebt bekeken, of u iets hebt gekocht, naar welke producten u hebt gezocht, enz. Sommige van onze advertentiepartners verzamelen ook informatie over eerder bezochte pagina’s of producten die voor u van belang zijn, buiten de activiteit van de site om, zodat zij u reclame kunnen tonen die het beste aansluit bij uw interesses.

3.6. Retargeting

Onze site gebruikt zogenaamde retargeting-technologieën. Wij gebruiken deze technologieën om het online aanbod aantrekkelijker te maken. Dankzij deze techniek kunnen wij op de websites van onze partners reclame presenteren aan internetgebruikers die al geïnteresseerd zijn in onze winkel en onze producten. Wij zijn ervan overtuigd dat het invoegen van op interesses gebaseerde reclame interessanter is voor internetgebruikers dan niet-persoonlijke reclame. De invoeging van dit reclamemateriaal op de websites van onze partners is gebaseerd op cookietechnologie en een analyse van uw eerdere gedrag. Deze vorm van reclame gebeurt op een volledig pseudonieme manier.

Wanneer u onze website gebruikt, worden cookies geplaatst om gebruiksgegevens vast te leggen, op te slaan en te gebruiken. Bovendien blijven uw gegevens in de cookies opgeslagen wanneer u uw browser afsluit, zodat ze bij een volgend bezoek opnieuw kunnen worden gebruikt.

3.7. Hoe kan ik voorkomen dat cookies worden opgeslagen?

U kunt uw browser zo instellen dat alleen cookies met uw toestemming worden opgeslagen en dat andere cookies in de toekomst niet meer worden opgeslagen. Als u alleen cookies van BokashiCompost wilt accepteren, maar niet van onze dienstverleners en partners, kunt u in uw browser “Cookies van derden blokkeren” selecteren.

Over het algemeen zal de helpfunctie in de menubalk van uw browser u vertellen hoe u nieuwe cookies kunt weigeren en reeds ontvangen cookies kunt blokkeren.

  1. Logbestanden

Telkens wanneer u de BokashiCompost-website bezoekt, stuurt uw browser gebruiksgegevens door die worden opgeslagen in zogenaamde serverlogbestanden. De geregistreerde gegevensblokken bevatten de volgende gegevens: datum en tijdstip van het bezoek, naam van de bezochte site, IP-adres, referrer URL (oorspronkelijke URL van waaruit u naar de site bent gekomen), volume van de overgedragen gegevens, product en informatie over de versie van de gebruikte browser.

Wij analyseren deze gegevens in de logbestanden om ons aanbod te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken, om fouten sneller op te sporen en te corrigeren en om de servercapaciteit te beheren. Tegelijkertijd gebruiken wij de gegevensblokken in de logbestanden om aanvallen op onze BokashiCompost-shop te blokkeren, bijvoorbeeld zogenaamde denial of service-aanvallen die tot doel hebben de toegang tot onze BokashiCompost-shop te blokkeren door deze te overladen met verzoeken.

  1. Webanalyse

Om ons aanbod voortdurend te verbeteren en te optimaliseren, maken wij gebruik van zogenaamde trackingtechnologieën. Hiervoor maken wij gebruik van de diensten van Google Analytics.

5.1 Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics (Universal), een webanalysedienst van Google Inc. (www.google.com). Google (Universal) Analytics gebruikt methoden om uw gebruik van de website te analyseren, bijvoorbeeld door middel van “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. De informatie over uw gebruik van de website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar en opgeslagen op een server van Google in de VS. Door IP-anonimisering op deze website te activeren, wordt het IP-adres ingekort voordat het binnen de lidstaten van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS, waar het wordt afgekort. Het geanonimiseerde IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics wordt doorgegeven, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

U kunt het verzamelen en verwerken van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) voorkomen door de onder de volgende link beschikbare plugin te downloaden en te installeren. http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr .

In plaats van de plugin te installeren, kunt u op deze link klikken om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst deze site binnenkomt. Er wordt dan een opt-out-cookie op uw apparaat geplaatst. Als u de cookies verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.

  1. Retargeting en gegevensvastlegging door derden voor banneradvertenties

Voor retargeting en banneradvertenties maken wij gebruik van de diensten van derden die cookies op onze site plaatsen. Dit zijn de volgende leveranciers:

Doubleclick by Google, Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS;
https://www.google.de/intl/en/policies/technologies/ads/

– Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA;
https://www.facebook.com/about/privacy

  1. Beveiligde gegevensoverdracht

Wij versturen uw persoonlijke gegevens in gecodeerde vorm. Dit geldt ook voor uw bestelling en uw klantenlogin. Hiervoor gebruiken wij het SSL-coderingssysteem (Secure Socket Layer).

Bovendien beveiligen wij onze site en andere systemen met technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden.