Boek – De geheimen van een vruchtbare bodem

17,30

Dit spannend geschreven leer- en leesboek geeft een nagenoeg omvattend en daarbij een praktisch toe te passen kijk op de uiterst belangrijk te noemen kringloop; BODEM – PLANT – DIEREN – MENS.

De Lezer neemt deel aan het fascinerende, geheimzinnige leven van onze nog gezonde bodem.

Niet allen luchet en water worden bedreigd, maar ook onze bodems. Het ontbreekt onze gedeeltelijk uitgeloogde cultuurgronden op vele plaatsen aan belanderijke minerale stoffen voor de overleving van plant, dier en mens.

Dit gebrek aan minerale stoffen, de sluipende vergiftiging van bodem- en grondwater, alsmede het wijdverbreide humusgebrek, werken intussen aantoonbaar ook op de gezondheid van de mens uit die zich met produkten moet voeden van zulke bodems.

De schrijver verschaft hier raad. Zijn recept, dat hif meer dan zstig jaar lang heeft afgekeken van de natuur schijnt op het eerste gezicht bijna eenvouding : de bodem voortdurend vruchtbaar houden.

Doch daartoe behoort de oude kennis van onze voorouders, die land- en tuinbouw bedreven humus op een juiste manier in stabd wisten te houden.

De schrijver heeft voor het overleven van de mensheid deze onontbeerlijke basiskennis van onze voorouders in talrijke voordrachten in binnen- en buitenland actueel gehouden. Hij stelt deze kennis voor de eerste keer in dit boek aan een breder publiek voor.

Erhard Hennig is meer dan zestig jaar werkzaam als landbouwingenieur, practicus, voorlichter, schrijver en journalist voor land- en tuinbouw en als voordrachtskunstenaar en doet zeer concrete voorstellen voor de instandhouding van de bodem als levend organisme. Hij behhort tot de pioniers van ‘natuurlijke land- en tuinbouw’.

Categorie:

Extra informatie

Gewicht 0,3 kg